O nás Oddělení Kroužky Tábory Otevřený klub Pronájmy Ubytování Domů
Dnes je: 8. 12. 2023
Poslední aktualizace: 26. 12. 2016

Informace o zájmových útvarech DDM Pelíšek ve Vrchlabí

Ve školním roce 2014/2015 bude činnost zájmových útvarů při DDM "Pelíšek" zahájena v týdnu od 1. října 2014 a bude probíhat:

V budově DDM Vrchlabí "Pelíšek"

 • Jde o budovu, ležící přímo naproti sídlu Hasičského záchranného sboru ve Vrchlabí, v Husově ulici. Cestou z Náměstí Míru od kostela sv. Vavřince směrem do Krkonošského muzea v klášteře nebo na Sportovní stadion manželů Zátopkových budete budovu DDM "Pelíšek" míjet.

Na budově DDM Vrchlabí "Pelíšek" - /Komenského 1248/

 • Kterou převážně podle tanečních aktivit v ní soustředěných, označujeme jako "Oliver".

Tělocvičny ZŠ a další sportoviště

 • Dle rozpisu jednotlivých sportovních kroužků. První schůzky zájmových kroužků proběhnou v určený den pravidelných schůzek v týdnu od 1. října 2014 dle stanoveného času a místa (dle přehledu nabídky ZÚ).

Podmínky docházky do ZÚ

Přihlášky a zápis do zájmových útvarů bude probíhat 1. - 25. 9. 2014. Přihlášky vyzvedněte a odevzdávejte v DDM „Pelíšek“ Husova 212 nebo Komenského 616 /Oliver/ a ve školních kancelářích.

Podmínky přijetí do pravidelných zájmových útvarů:

 1. Přihlášky do zájmových útvarů je nutno odevzdat do 25. 9. 2014
 2. Úhrada členského příspěvku musí být provedena bankovním převodem do 30. 10. 2014
 • Doba a čas schůzek jednotlivých ZÚ v této nabídce je předběžná a nejsou vyloučeny případné změny.
 • Po dobu prázdnin (podzimní, vánoční, jarní atd.) DDM „Pelíšek“ bude nabízet dětem a mládeži další činnosti a spontánní aktivity. Pravidelná činnost zájmových kroužků je v tuto dobu omezena.
 • V případě, že účastník přestane docházet do ZÚ bez uvedení vážného důvodu, zápisné se nevrací.
 • Za cestu dítěte do ZÚ a zpět odpovídají rodiče.
 • Podepsáním přihlášky rodiče potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami docházky do ZÚ.

Úhrada členského příspěvku ZÚ:

Pouze bankovním převodem na číslo účtu: 1304139399/0800 (Česká spořitelna), výše školného a kód kroužku (specifický symbol) je uveden v přehledu zájmových útvarů, pro správnou idetifikaci platby prosíme uveďte:

 • variabilní symbol: datum narození dítěte - např. pro datum narození 16. 3. 2000 bude variabilní symbol 16032000
 • specifický symbol: číslo zájmového útvaru, viz přehled ZÚ; pokud provádíte platbu za více zájmových útvarů najednou, uveďte jako specifický symbol jednotlivá čísla zájmových útvarů za sebou bez mezer
 • zpráva pro příjemce: jméno dítěte - člena zájmového útvaru

Další informace Vám rádi sdělíme:

 1. osobně v DDM "Pelíšek", Husova 212, Vrchlabí 1, telefonicky 499 422 142, 737 840 857, prostřednictvím e-mailu:
 2. DDM Oliver 499 421 427, www.tsoliver.cz,