O nás Oddělení Kroužky Tábory Otevřený klub Pronájmy Ubytování Domů
Dnes je: 8. 12. 2023
Poslední aktualizace: 26. 12. 2016

O DDM Pelíšek ve Vrchlabí

Základní údaje:

Název organizace: Dům dětí a mládeže Pelíšek
Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí
Tel. fax.: Hlavní budova - 499 422 142,
Detašované pracoviště Dukla - 499 422 427
Webové stránky: http://www.ddmvrchlabi.cz
Právní forma: Příspěvková organizace
Identifikační číslo: 600102581
Zřizovatel: Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Ředitelka: Mgr. Ivona Čivrná
Odloučené pracoviště: Komenského 616 – Hotelová škola, 543 01 Vrchlabí
Zařazení do sítě škol: čj. 11/PaO/01 od 27. 3. 2001 (s účinností zpětně k 1. 1. 2001)

Charakteristika organizace:

Dům dětí a mládeže Pelíšek je klasickým mimoškolním zařízením, řídí se dle Vyhlášky MŠMT ČR číslo 74/2005 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže. Činnost DDM se řídí podle §2 a §118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a dalšími zákony a vyhláškami vztahujícími se k předmětu činnosti.

Dům dětí a mládeže Pelíšek je příspěvkovou organizací a funguje jako dům dětí a mládeže s širokou zájmovou působností. Náplní práce a činnosti DDM je pravidelná zájmová činnost v kroužcích, příležitostná a spontánní činnost, prázdninové aktivity, realizace soutěží a další poskytování služeb v oblasti volnočasových aktivit.

Pravidelná zájmová činnost DDM probíhá v budovách DDM - Husově ulici 212 a v budově Dukla - Komenského 616. Technické a společenské kroužky probíhají na hlavní budově, taneční kroužky pracují na detašovaném pracovišti Dukla, sportovní kroužky využívají pronajaté prostory.


Pracovníci organizace:

Mgr. Ivona Čivrná
Mgr. Ivona Čivrná - ředitelka DDM
Josef Vejnar
Josef Vejnar - vedoucí oddělení sportu a tělovýchovy
Marek Fiedler
Marek Fiedler - vedoucí oddělení estetiky a tanečních souborů
Zdena Bienová
Zdeňka Bienová - vedoucí oddělení techniky a společenských věd
Hana Havlíčková Škaloudová
Hana Havlíčková Škaloudová - účetní a hospodář

Získaná ocenění:

Důvěryhodná firma