Propozice příměstského letního tábora "Tajemství černé kočky"

Provozovatel: DDM Pelíšek Vrchlabí
Název: "Tajemství černé kočky"

Místo konání: Vrchlabí - DDM Husova 212
Termín: 2. 7. - 13. 7. 2012
Cena: 2.000 Kč
Věková kategorie: 7 - 12 let
Zaměření: rekreačně-sportovně-turistický
Vedení tábora: Zdeňka Bienová
Zdravotní dozor: Zdeňka Bienová
Stravování: školní jídelna ZŠ Náměstí Míru
Program: koupání, sportovní aktivity, soutěže, výtvarné dílny, celodenní výlet, olympiáda, střelba, dívčí ateliéry...

S sebou: Sportovní oblečení, pláštěnku, pokrývku hlavy, sportovní uzavřenou obuv, sluneční brýle, svačinu, osobní léky (nutná domluva se zdravotníkem!). V sáčku náhradní ponožky, tričko, tepláky, bačkory - po dobu tábora zůstávají v DDM.
Rodiče budou včas informováni o programu tábora s ohledem na zvláštní doplňky jako plavky, ručník, kapasné apd.

Z rozpočtu tábora nehradíme úrazové pojištění! Proto doporučujeme rodičům své děti si nechat připojistit.

Dne 2. 7. 2012 v den nástupu je nutno odevzdat:
* prohlášení o bezinfekčnosti s datumem 2. 7. 2012
* průkaz pojištěnce nejlépe jeho fotokopii
Nebudeme vyžadovat zdravotní způsobilost dítěte od lékaře.

Termín odevzdání přihlášek od 2. 4. 2012 a finanční úhrada do 31. května 2012. Počet míst na táboře je limitován (46 míst). O pořadí přihlášených účastníků tábora rozhoduje termín odevzdání přihlášky a dodržení termínu platby.

Platit pouze - bezhotovostní platbou na účet DDM Pelíšek u Čs. spořitelny Vrchlabí č.ú. 1304139399/0800. Variabilní symbol - celé datum narození dítěte. Do platebního příkazu uveďte do kolonky údaj pro vnitřní potřebu příkazce "Příměstský tábor DDM". Podrobný rozpis táborového programu vám bude zaslán na váš e-mail (psát čitelně do přihlášky) nebo na vaši adresu do 8. 6. 2012.

Stornovací poplatek (odhlášení účastníka) po termínu uzávěrky činí:
25% z celkové částky, pokud je doba nahlášení změny kratší než 7 dnů.
Stornovací poplatek nebude účtován, pokud dojde ke změně z velmi vážných důvodů.
V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník z tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka nebo jeho zákonný zástupce veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností účastníků tábora.
Informace: Zdeňka Bienová 737 462 983 e-mail: ddm.pelisek(zavináč)tiscali.cz