Propozice letního tábora PAŘEZ 2012

Provozovatel:DDM Pelíšek, Husova 212, 543 01 Vrchlabí
Název tábora:PAŘEZ 2012
Místo konání:Rekreační středisko Pařez, Blata 61, 506 01 Jičín
 
Termín:sobota 14. 7. - neděle 22. 7. 2012
Odjezd:v sobotu 14. 7. 2012, v 10:00 hodin z parkoviště za klášterem
Příjezd:v neděli 22. 7. 2012, v 11:00 hodin na parkoviště za klášterem
Cena:3.450,- Kč
 
Zaměření:rekreačně sportovní
Věk:6 - 16 let, výjimky po domluvě s hlavní vedoucí

Vedení tábora: hlavní vedoucí Bajerová Helena - Bádžík
hospodář Bajerová Kateřina - Bádža
zdravotník Tříska Petr - pan Karotka
vedoucí + CO Pelikánová Blanka - Bláža

Zdravotní dozor: Dětská ambulance oblastní nemocnice Jičín a. s., Bolzarova 512, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí

Ubytování: velké chatky po čtyřech

Stravování: 5x denně v restaurační jídelně v rekreačním zařízení + pitný režim dle směrnic Ministerstva školství

Program na tělo: Kdo si hraje, nezlobí! - celotáborová hra, koupání v bazénech, sportovní vyžití, fotbalové hřiště, plážový volejbal, hry, soutěže a výlety.

S sebou: sportovní soupravu 2x, svetr, osobní prádlo, pyžamo, trička, ponožky, plavky, pláštěnku, pokrývku hlavy, sportovní obuv, přezůvky, gumáky, sandále, hygienické potřeby (mýdlo, kartáček na zuby, zubní pastu, WC papír, papírové kapesníky, staré prostěradlo + plážovou tašku či pytel k vodě), 2x ručník, krém na opalování, přípravek proti klíšťatům, sluneční brýle, baterka, spol. hry (pexeso, karty, malé šachy), nůžky, pastelky, blok na kreslení, dopisní papír + známky, svačinku na cestu, kapesné, hudební nástroj, malý batoh na výlety.

NEDOPORUČUJEME MOBILNÍ TELEFONY. Po dobu tábora nepřetržitá linka na čísle 604 246 424 (ale opravdu jen po dobu tábora)

Při odjezdu je nutno odevzdat:
* prohlášení o bezinfekčnosti (s datem odjezdu)
* zdravotní a očkovací průkaz
* průkaz pojištěnce
* potvrzení lékaře o vhodnosti účasti dítěte na táboře
* podepsané osobní léky dítěte

Termín pro odevzdání přihlášek s dokladem o zaplacení odevzdejte nejpozději do 30. 4. 2012.
Prosíme o bezhotovostní platbu na účet DDM Pelíšek: ČS Vrchlabí č.ú. 1304139399/0800
IČO: 70885737
Variabilní symbol: rodné číslo účastníka tábora.
Do platebního příkazu uveďte do kolonky "údaj pro vnitřní potřebu příkazce" Pařez 2012


Počet míst na táboře je limitován (32). Pořadí přihlášených účastníků tábora určuje datum podání platebního příkazu.

Stornovací poplatek (odhlášení účastníka) po termínu uzávěrky činí:
15 % z celkové částky - nejpozději do 14 ti dnů před začátkem tábora,
25% z celkové částky - nejpozději do 7 dnů před začátkem tábora,
50% z celkové částky, pokud je doba nahlášení změny kratší, než 7 dnů.
Stornovací poplatek nebude účtován, pokud dojde ke změně z velmi vážných důvodů. Neprodleně volejte hlavní vedoucí, aby zajistila za vaše dítě náhradníka.

V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník z tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka, nebo jeho zákonný zástupce veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku.
Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností účastníků tábora.

Z rozpočtu tábora nehradíme úrazové pojištění! Proto doporučujeme rodičům své děti si připojistit.

Vzhledem k programu tábora návštěvy rodičů možné po předchozí domluvě s hlavní vedoucí.

Přihlášky a propozice: tel. 499 422 142 - v DDM "Pelíšek" Petra Sehnalová tel. 737 842 839
Bližší informace ráda podá Bajerová Helena 604 246 424, hlavní vedoucí tábora